Ortodonti (Tel Tedavisi)

Ortodonti (Tel Tedavisi)

ortodonti

 Ortodonti alt ve üst çenelerin birbirlerine göre uyum bozukluklarının tedavi edilmesi ve dişlerdeki çapraşıklıkların düzeltilmesi ile ilgilenen           bilimdalıdır. Dişlere yapıştırılan braketler ve arşından geçen teller yardımıyla bu tedavi gerçekleştirilmektedir.

 Ortodonti Tedavisine Ne Zaman Başlanmalıdır?

 7 yaşından önce yapılması tavsiye edilmemekle beraber, yetişkin dönemde de yapılabilmektedir. Ancak yetişkin döneme sarkmadan yapılan       tedavilerde daha etkili sonuçlar alınmaktadır.

 Ortodonti Tedavisi Ne Kadar Sürede Yapılmaktadır?

 Ortalama tedavi süresi 24 ay olmasına rağmen kişiden kişiye değişir. Yetişkinlerin tedavisi gelişme çağındakilere oranla daha uzun sürer.

 Ortodontinin Dışarıdan Bakıldığında Daha Az Farkedilmesi Mümkün Müdür?

tel-tedavisi

 Günümüzde daha az fark edilen malzemelerle ortodontik tedavinin en çekinilen özelliği olan tel görünümünden kurtulmak mümkün     olabilmektedir. Dişin üst yüzlerine yapıştırılan braketler aydam veya diş renginde olabilirler. Hatta bazı durumlarda dişin görünmeyen arka       kısımlarına da uygulanabilirler.

Ortodontik Tedavi (Tel Tedavisi) Pahallı mıdır?

Ortodontik tedavide fiyatlar vakanın durumuna ve kullanılan apareylere göre değişmektedir. Bu apereylerin   hepsi yurtdışından ithal edilmektedir ve uzun süreli, uzmanlık gerektiren zahmetli bir tedavidir. Ortodontik  tedavi yaptırmak istediğinizde bütçenize uygun ödeme planı konusunda size yardımcı olunacaktır.

Çene Cerrahisi hakkında bilgi almak için tıklayınız.